Kabinet: hoe dan ook lastenverlichting in 2016 van 5 miljard euro

Posted on 20 juni 2015

Kabinet: hoe dan ook lastenverlichting  in 2016 van 5 miljard euro

Het kabinet wil de lasten voor burgers en bedrijven in 2016 met 5 miljard euro netto verlagen. Dat zou een gemiddeld huishouden met één of twee werkenden een voordeel van 800 euro per jaar opleveren.

Het kabinet gaat ook in op een uitdrukkelijke wens van vijf oppositiepartijen om de hoofdlijnen van het coalitieakkoord naar de TweedeKamer te sturen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op woensdag 17 juni 2015 tussen de top van de coalitie en de leiders van de oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de SGP.

Het kabinet kiest hoe dan ook voor lastenverlichting met een omvang van 5 miljard euro, of er nou een akkoord komt met de oppositie of niet. Die lastenverlichting (‘pakket 1’) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De middeninkomens krijgen een arbeidskorting van ongeveer 700 euro. Kosten voor de schatkist: 2,5 miljard euro.
 • Daarnaast gaat de derde schijf in de inkomstenbelasting van 42 naar 40 procent. De inkomensgrens voor het hoogste tarief van 52 procent wordt 8.000 euro hoger. Kosten: 900 miljoen euro.
 • De kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk 50 euro omhoog. Kosten: 250 miljoen euro.
 • Deze maatregelen betekenen een koopkrachtstijging van gemiddeld 2 procent. De lagere inkomens gaan er tot 3,5 procent op vooruit en de hogere inkomens tot 1,5 procent. De hogere inkomens gaan in het plan minder belasting betalen, omdat het tarief van 52 procent pas geldt vanaf 65.500 euro. Nu is dat nog 57.500 euro.
 • Er komt een loonkostensubsidie voor een werkgever die een werknemer rond het minimumloon aanneemt. Dat kost de schatkist 500 miljoen euro. De lastenverlagingen op arbeid moeten tienduizenden, mogelijk 40.000 banen extra opleveren.
 • Verder gaat het kabinet belasting heffen over het daadwerkelijk behaalde rendement op sparen en beleggen. De autobelastingen gaan op de schop, hybrides worden zwaarder belast.

Vervolgens heeft het kabinet in ‘pakket 2’ een aantal opties op tafel gelegd die alleen worden uitgevoerd als er voldoende steun is van de oppositie. Hier gaat het om onder meer:

 • De verhoging van de btw voor bepaalde goederen en diensten, met uitzondering van levensmiddelen, van 6 procent naar 21 procent. Dit moet de schatkist 5 miljard euro opleveren, maar dat bedrag wil het kabinet meteen teruggeven aan burgers en bedrijven door andere lastenverlagingen, zoals het verlagen en verlengen van de eerste belastingschijf in de inkomstenbelasting.
 • Een andere optie is om de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting met nog eens 50 euro per jaar te verhogen.
 • Nog een optie voor de onderhandelingen met de oppositie is een hogere energiebelasting.

Dan is er nog ‘pakket 3’, dat niet heel kansrijk is omdat Wiebes daar in eerdere gesprekken met de oppositie onvoldoende steun voor heeft ervaren. Hierin zitten stelselwijzigingen die ingewikkeld zijn of waarover ook binnen de coalitie de meningen teveel verschillen, zoals een korting van 5 miljard euro op de rijksbijdrage aan het gemeentefonds. Gemeenten zouden dan zelf wel meer belasting mogen heffen. De korting zou het kabinet willen gebruiken voor verdere lastenverlaging, maar dat voordeel kan teniet worden gedaan door hogere gemeentelijke belastingen.

Samenvattend:

 • Pakket 1 (zeker): totale lastenverlichting in 2016 van 5 miljard euro
 • Pakket 2 (onderhandelbaar): verhoging van de btw voor bepaalde goederen en diensten van 6 naar 21 procent
 • Pakket 3 (onzeker): ingewikkelde stelstelwijzigingen, waarover de coalitie het onderling nog niet eens is

Bron/Instantie: Redactie FiscaalTotaal
Brondatum: 18-06-2015

 

Deel dit bericht op: