Wijzigingen loonbelasting 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen loonbelasting 2020

Wijzigingen loonbelasting 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is

lees meer

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een

lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van

lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt.

Inkomen op jaarbasis

tarief tot AOW-leeftijd

tarief AOW-gerechtigde

€ 0 t/m €

lees meer

Investeringsaftrek 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Investeringsaftrek 2020

Investeringsaftrek 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
energie-investeringsaftrek (EIA)

lees meer

Bedragen kindregelingen 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen kindregelingen 2020

Bedragen kindregelingen 2020

Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

Leeftijd kind

Bedrag

0 t/m 5 jaar

€ 221,49

6 t/m 11 jaar

lees meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Posted by on 12 december 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets die de werknemer ook privé mag

lees meer

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Posted by on 12 december 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van betaling. Volgens de Hoge Raad zijn zorgkosten, die na het overlijden van de

lees meer

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

Posted by on 12 december 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te betalen van € 81.000. Het dienstverband zou op

lees meer

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Posted by on 12 december 2019 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van eHerkenning om in

lees meer

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Posted by on 12 december 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract;

lees meer

Uitleg relatiebeding

Posted by on 5 december 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Uitleg relatiebeding

Uitleg relatiebeding

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een concurrentie- of een relatiebeding, moeten daarom schriftelijk worden overeengekomen. Gebeurt dat

lees meer

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Posted by on 5 december 2019 in Overdrachtsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de kwalificatie van de onroerende zaak. Voor een woning geldt een tarief van 2%, voor andere onroerende zaken

lees meer

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

Posted by on 28 november 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages Zvw 2020 bekend

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. De hoge premie daalt van 6,95% naar 6,7%. Het hoge percentage is verschuldigd door

lees meer

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

Posted by on 28 november 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad overwoog in deze beschikking onder meer dat de wet

lees meer

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Posted by on 21 november 2019 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met

lees meer

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Posted by on 21 november 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages en maximum premieloon 2020

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow

17,90%

Anw

0,10%

Awf,

lees meer

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

Posted by on 21 november 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Oude schuld volgt huis niet naar box 3

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld kan niet hoger zijn dan de koopsom met bijkomende kosten en de kosten van verbetering en

lees meer

Voorkom verliesverdamping

Posted by on 14 november 2019 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Voorkom verliesverdamping

Voorkom verliesverdamping

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de negen volgende jaren. Voor ondernemingsverliezen in de vennootschapsbelasting is de termijn van

lees meer

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Posted by on 14 november 2019 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen voor

lees meer