Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

Posted by on 11 maart 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. In verband met die beperkende werking moet een non-concurrentiebeding schriftelijk worden vastgelegd op

lees meer

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Posted by on 11 maart 2021 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Rechtbank draait berekening belastingrente terug

Belastingrente wordt berekend bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting over de periode die aanvangt zes maanden na afloop van het belastingjaar tot de dag waarop de aanslag invorderbaar is. Er wordt geen belastingrente berekend als de

lees meer

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Posted by on 4 maart 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland

De Wet IB 2001 bevat een bepaling op grond waarvan een naar het buitenland uitgezonden ambtenaar geacht wordt in Nederland te wonen. Daarmee blijft de binnenlandse belastingplicht van de ambtenaar gedurende de periode van uitzending in stand. Deze

lees meer

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Posted by on 4 maart 2021 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

De winst van een onderneming wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Volgens goed koopmansgebruik worden vorderingen op de fiscale balans opgenomen tegen de waarde die zij op de balansdatum hebben. Opeisbare

lees meer

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Posted by on 4 maart 2021 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen reden voor afwaardering vordering op dga

Geen reden voor afwaardering vordering op dga

lees meer

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Posted by on 25 februari 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage tarief van 9% van toepassing is. Elektronische diensten

lees meer

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Posted by on 25 februari 2021 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000

lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte

Posted by on 25 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Opzegverbod tijdens ziekte

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een

lees meer

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Posted by on 18 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat de werknemer alsnog meewerkt aan zijn

lees meer

Kamervragen lage korting betaling ineens

Posted by on 18 februari 2021 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen lage korting betaling ineens

Kamervragen lage korting betaling ineens

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen beantwoord. De betalingskorting geldt bij betaling ineens van een voorlopige aanslag die betrekking heeft op het jaar waarin de

lees meer

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Posted by on 18 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit arrest is de bedoeling van partijen niet van belang

lees meer

Navordering ter correctie giftenaftrek

Posted by on 11 februari 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Navordering ter correctie giftenaftrek

Navordering ter correctie giftenaftrek

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de Belastingdienst beschikken over een nieuw feit. Dat is een

lees meer

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Posted by on 11 februari 2021 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het pensioenakkoord bevat afspraken over duurzame inzetbaarheid. Die

lees meer

Drempelvrijstelling RVU

Posted by on 11 februari 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Drempelvrijstelling RVU

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling

lees meer

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Posted by on 4 februari 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Vooruitbetaalde rente eigen woning

Vooruitbetaalde rente eigen woning

De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze rente is aftrekbaar op het tijdstip waarop de rente is betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend geworden. Aan de vraag naar het

lees meer

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Posted by on 4 februari 2021 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren, bijvoorbeeld

lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Posted by on 4 februari 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor de belastingplichtige op wiens adres in een

lees meer

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Posted by on 4 februari 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot overdracht van een lichamelijke zaak waardoor de wederpartij feitelijk als eigenaar over die zaak kan

lees meer

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Posted by on 4 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de kantonrechter het arrest Muller/Van Opzeeland over het terugvorderen van loonkosten van de Hoge Raad als uitgangspunt. In dit arrest is de Hoge Raad ingegaan

lees meer

Invoering btw-richtlijn e-commerce

Posted by on 28 januari 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Invoering btw-richtlijn e-commerce

Invoering btw-richtlijn e-commerce

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel, anders dan eerder is bericht, per 1 juli 2021 kan worden uitgevoerd. Om nadelige gevolgen van een latere

lees meer