Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij. Anders dan voor reguliere werknemers bestaat voor een dga (nog) de mogelijkheid om zijn pensioenvoorziening door de bv in

Lees Meer

Lage-inkomensvoordeel

Lage-inkomensvoordeel

Werkgevers die in 2017 werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming over 2017 wordt automatisch berekend aan de hand van de loonaangifte over 2017 en in 2018 door het UWV

Lees Meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2017 9,8% van de winst, maar maximaal € 8.946. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.
OndernemersaftrekEen ondernemer

Lees Meer

Investeringsaftrek 2017

Investeringsaftrek 2017

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en

Lees Meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt 0,75% van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 bedraagt 2,35%.
Aftrek van betaalde

Lees Meer

Tarieven en heffingskortingen

Tarieven en heffingskortingen

Tarieven box 1

Inkomen van
tot
Jonger dan AOW-leeftijd
AOW-gerechtigd

€ 0
€ 19.982
36,55%
18,65%

€ 19.982
€ 33.791
40,8%
22,9%

€ 33.791
€ 67.072
40,8%
40,8%

€ 67.072

52%
52%
Voor mensen die de AOW-leeftijd

Lees Meer

Wijzigingen loonbelasting

Wijzigingen loonbelasting

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,30 per maaltijd. Voor huisvesting en

Lees Meer

Bedragen kindregelingen

Bedragen kindregelingen

KinderbijslagVanaf 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.0 t/m 5 jaar € 198,38;6 t/m 11 jaar € 240,89;12 t/m 17 jaar € 283,40.
KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor

Lees Meer