Nietig proeftijdbeding

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden. Een werkgever had een proeftijdbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met een beroep...
Verhuur studentenkamers

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof voorgelegd. Bij de...
Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek. Iemand is ondernemer als hij zijn activiteiten zelfstandig uitoefent. Dat houdt in, dat hij zijn werkzaamheden niet onder toezicht en leiding van zijn...
Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

–Jaaropgaven: Werkgevers/uitkeringsinstanties-Betaalde premies voor lijfrenten, en indien premie betaald,de waardeopbouw van pensioenrechten bij de werkgever(zogenaamde factor A) over  2015 (in 2016 ontvangen van pensioenfonds/verzekeraar)–WOZ waarde 2016 van de...