Nietig proeftijdbeding

Nietig proeftijdbeding

Het is wettelijk niet toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van niet meer dan zes maanden. Een werkgever had een proeftijdbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met een beroep

Lees Meer

Verhuur studentenkamers

Verhuur studentenkamers

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het gerechtshof

Lees Meer

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek. Iemand is ondernemer als hij zijn activiteiten zelfstandig uitoefent. Dat houdt in, dat hij zijn werkzaamheden niet onder toezicht en leiding

Lees Meer

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

–Jaaropgaven: Werkgevers/uitkeringsinstanties
-Betaalde premies voor lijfrenten, en indien premie betaald,de waardeopbouw van pensioenrechten bij de werkgever(zogenaamde factor A) over 2015 (in 2016 ontvangen van pensioenfonds/verzekeraar)
–WOZ

Lees Meer

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Risico’s van overname lijfrenteverplichting

Verkoopt een ondernemer zijn onderneming, dan kan hij als tegenprestatie van de overnemer een lijfrente bedingen. Dat komt nogal eens voor bij de overdracht van de onderneming aan een eigen bv. Draagt de bv deze lijfrenteverplichting over aan een

Lees Meer

Onttrekking aan het vermogen van de bv

Een lening van een bv aan haar aandeelhouder, die niet afgelost kan of zal worden, heeft mogelijk fiscale gevolgen. Wanneer de bv en de aandeelhouder zich ervan bewust zijn dat de lening niet zal worden afgelost, is sprake van een onttrekking aan het

Lees Meer

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2016

Wat u allemaal mee moet nemen voor de aangifte Inkomstenbelasting:
-Jaaropgaven: Werkgevers/uitkeringsinstanties
-Betaalde premies voor lijfrenten, en indien premie betaald,de waardeopbouw van pensioenrechten bij de werkgever(zogenaamde factor A)

Lees Meer

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

Factuur uitgereikt voor aanvang prestatie

De wet verplicht ondernemers om voor hun leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uit te reiken. Ondernemers ontlenen aan deze factuur het recht op aftrek van de aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting. Daarvoor moet de factuur

Lees Meer