Home » Links
Links

Belangrijke informatie

Kolsteeg en Partners heeft voor de startende ondernemer, de ZZP-er, uw V.O.F. of B.V. een aantal belangrijke links geselecteerd.
Onder deze links is veel handige en/of belangrijke informatie te vinden is over o.a. arbeidsomstandigheden, de belasting, CAO, Kamer van Koophandel, MKB – Midden en Klein Bedrijf, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de overheid, rechtspraak, de rijksoverheid en het UWV.

 

 

ARBO

Een website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsomstandigheden.

www.arboportaal.nl

 

Belastingdienst

Deze site geeft informatie over de Belastingdienst.

www.belastingdienst.nl

 

CAO

Op deze internetsite vindt u onder andere informatie over CAO-teksten,- aanmeldingen en -onderzoek.

www.cao.szw.nl

 

Kamer van Koophandel

Hier vindt u informatie over het handelsregister, vestigingsvergunningen en wetten en regels.

www.kvk.nl

 

Midden- en kleinbedrijf

Een website voor het midden- en kleinbedrijf.

www.mkb.nl

 

MVO

Deze site biedt u alle informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Van stappenplan tot netwerk.

www.mvonederland.nl

 

Overheid

Op deze site vindt u links naar een groot aantal overheidsinstellingen op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het onderdeel ‘officiële publicaties’ geeft gratis toegang tot de parlementaire stukken en traktatenbladen vanaf 1995.

www.overheid.nl

 

Rechtspraak.nl

Rechtspraak.nl is de officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland. De uitvoering gebeurt door het bureau Elektronisch Loket Rechterlijke Organisatie (ELRO). Naast algemene informatie over de organisatie van de rechtspraak, wordt een selectie van belangwekkende uitspraken gepubliceerd. Fiscale arresten zijn beschikbaar vanaf 1994. Bestuursrechtelijke vanaf januari 1999. Aan publicatie van civielrechtelijke en strafrechtelijke jurisprudentie wordt gewerkt. Er is een aantal goede zoekmogelijkheden. Verder zijn uitspraken van lagere gerechten opgenomen die sinds begin 1999 zijn gedaan.

www.rechtspraak.nl

 

Rijksoverheid

Alle informatie van rijksoverheid bij de hand. Diverse ministeries bieden u op deze site ondermeer actualiteiten, agendapunten en informatie over beleidsthema’s. U kunt verschillende documenten downloaden.

www.rijksoverheid.nl

 

UWV

Dit is de site van het Uitvoeringsorgaan WerknemersVerzekeringen (UWV) met alle mogelijke informatie over recht op uitkeringen.

www.uwv.nl

 

UWV WERKbedrijf

Deze site geeft u de nodige informatie over de werking en diensten van het UWV WERKbedrijf.

www.werk.nl