Forfaitaire rendementspercentages 2022

Posted by on 23 maart 2023 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Forfaitaire rendementspercentages 2022

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieËn: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie

lees meer

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

Posted by on 23 maart 2023 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale beleggingsinstellingen, fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde

lees meer

Overtollige liquiditeiten onderneming

Posted by on 16 maart 2023 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Overtollige liquiditeiten onderneming

Overtollige liquiditeiten onderneming

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden

lees meer

Keuze te laat gemaakt

Posted by on 16 maart 2023 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Keuze te laat gemaakt

Keuze te laat gemaakt

Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting. Door die keuze zijn zij vrijgesteld van de belastingheffing in box 3, met

lees meer

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Posted by on 16 maart 2023 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal is een budget beschikbaar van € 270 miljoen.

Er gaat € 74 miljoen naar de regeling

lees meer

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

Posted by on 9 maart 2023 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van FinanciËn met het Besluit rechtsherstel box 3. Dat besluit moet belastingplichtigen, die tijdig

lees meer

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Posted by on 9 maart 2023 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever. De vraag in een procedure was of de werknemer

lees meer

Beantwoording Kamervragen box 3

Posted by on 9 maart 2023 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording Kamervragen box 3

Beantwoording Kamervragen box 3

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van FinanciËn naar aanleiding van een oproep van het Register Belastingadviseurs om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing.

De staatssecretaris is van mening dat het geboden

lees meer

Aanvragen TEK kan per 21 maart

Posted by on 2 maart 2023 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Aanvragen TEK kan per 21 maart

Aanvragen TEK kan per 21 maart

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) kunnen aanvragen. De TEK-regeling is een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten in de

lees meer

Uitnodiging zitting niet correct verzonden

Posted by on 23 februari 2023 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging zitting niet correct verzonden

Uitnodiging zitting niet correct verzonden

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Haag vernietigd. Voor het hof was in geschil of de zaak teruggewezen moest worden naar de rechtbank. De belanghebbende was niet ter zitting van de rechtbank verschenen omdat zij de uitnodiging voor de

lees meer

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Posted by on 23 februari 2023 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een beËindigingsovereenkomst gesloten. Daarin is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is geËindigd en dat de werkgever een transitievergoeding betaalt.

lees meer

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Posted by on 23 februari 2023 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen

Uit het buitenland aangeworven werknemers komen op verzoek en onder voorwaarden in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling. De regeling houdt in dat 30% van de bruto beloning als belastingvrije vergoeding voor de extra kosten buiten het land

lees meer

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Posted by on 23 februari 2023 in Agro | Reacties uitgeschakeld voor Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof (OS-rijke meststoffen) onder voorwaarden maar voor een deel mee in de bepaling of voldaan is aan de van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnorm. Bij deze

lees meer

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Posted by on 23 februari 2023 in Agro | Reacties uitgeschakeld voor Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als de inkomstenbelasting Deze regeling houdt in, dat op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven.

lees meer

Certificeren van beleggingen in vastgoed

Posted by on 16 februari 2023 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Certificeren van beleggingen in vastgoed

Certificeren van beleggingen in vastgoed

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het ontwijken van de nieuwe box 3-heffing over vastgoed beantwoord. Dat gebeurt door via een stichting administratiekantoor (STAK) vastgoed met vreemd vermogen aan te kopen, waarbij het totale

lees meer

Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

Posted by on 16 februari 2023 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten

De minister van EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Het streven is om deze regeling nog in het eerste kwartaal open te stellen. Op

lees meer

Kamerbrief toekomst box 3

Posted by on 16 februari 2023 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kamerbrief toekomst box 3

Kamerbrief toekomst box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de belastingheffing in box 3. In de brief gaat hij in op de planning voor de invoering van een stelsel op basis van het werkelijk behaalde rendement en op verfijning

lees meer

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

Posted by on 9 februari 2023 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding

Een werkgever kan aan zijn werknemers een fiets ter beschikking stellen. Als de fiets ook privé gebruikt mag worden, geldt een forfaitaire bijtelling bij het loon van 7% van de waarde inclusief omzetbelasting van de fiets. Voor reizen met een

lees meer

Aanpassing STAP-budget

Posted by on 9 februari 2023 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing STAP-budget

Aanpassing STAP-budget

De minister van SZW heeft de regeling STAP-budget aangepast om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Opleiders moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Er geldt een

lees meer

Belastingrente Vpb en bronbelasting

Posted by on 2 februari 2023 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Belastingrente Vpb en bronbelasting

Belastingrente Vpb en bronbelasting

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het vaststellen van een belastingaanslag met een te betalen bedrag te lang op zich laat wachten. De inspecteur vergoedt belastingrente als hij er te lang over doet een belastingaanslag met een

lees meer