Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Posted by on 23 januari 2020 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers in het mkb voor zaken als het oprichten van een

lees meer

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Posted by on 23 januari 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125%

lees meer

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Posted by on 23 januari 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is het hoogste van de volgende bedragen:

75% van het loon uit de meest vergelijkbare

lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer.

Posted by on 16 januari 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer.

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer.

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is

lees meer

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Posted by on 16 januari 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling

lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Posted by on 16 januari 2020 in Agro | Reacties uitgeschakeld voor Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Posted by on 9 januari 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen

lees meer

Gebruikelijk loon 2020

Posted by on 8 januari 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Gebruikelijk loon 2020

Gebruikelijk loon 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de

lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van

lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt.

Inkomen op jaarbasis

tarief tot AOW-leeftijd

tarief AOW-gerechtigde

€ 0 t/m €

lees meer

Investeringsaftrek 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Investeringsaftrek 2020

Investeringsaftrek 2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
energie-investeringsaftrek (EIA)

lees meer

Bedragen kindregelingen 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen kindregelingen 2020

Bedragen kindregelingen 2020

Kinderbijslag
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

Leeftijd kind

Bedrag

0 t/m 5 jaar

€ 221,49

6 t/m 11 jaar

lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen loonbelasting 2020

Wijzigingen loonbelasting 2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is

lees meer

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Posted by on 3 januari 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.

Ondernemersaftrek
Een

lees meer

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Posted by on 12 december 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract;

lees meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Posted by on 12 december 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets die de werknemer ook privé mag

lees meer

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Posted by on 12 december 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van betaling. Volgens de Hoge Raad zijn zorgkosten, die na het overlijden van de

lees meer

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

Posted by on 12 december 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te betalen van € 81.000. Het dienstverband zou op

lees meer

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Posted by on 12 december 2019 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van eHerkenning om in

lees meer

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Posted by on 5 december 2019 in Overdrachtsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de kwalificatie van de onroerende zaak. Voor een woning geldt een tarief van 2%, voor andere onroerende zaken

lees meer