Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Posted by on 18 juli 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde mee dat het jaarcontract niet zou worden verlengd.

De werkneemster startte

lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

Posted by on 18 juli 2019 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Commissie belastingheffing multinationals

Commissie belastingheffing multinationals

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede Kamer

lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Posted by on 11 juli 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking.

Huidige regeling

Volgens de

lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

Posted by on 11 juli 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Forfaits in het belastingstelsel

Forfaits in het belastingstelsel

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en doelmatige wijze te benaderen. In het rapport van de Rekenkamer wordt

lees meer

Commissaris geen btw-ondernemer

Posted by on 11 juli 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Commissaris geen btw-ondernemer

Commissaris geen btw-ondernemer

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is per die datum ingetrokken. Sinds 1 januari 2013 geldt dat een lid van een

lees meer

NHG en flexibel inkomen

Posted by on 4 juli 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor NHG en flexibel inkomen

NHG en flexibel inkomen

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Om voor de NHG in aanmerking te komen mag de

lees meer

Werken als zelfstandige

Posted by on 4 juli 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Werken als zelfstandige

Werken als zelfstandige

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er). De groep zzp’ers is zeer divers. Volgens de

lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Posted by on 4 juli 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt de AOW-leeftijd door deze wet uit op

lees meer

Liquidatieverliesverrekening

Posted by on 27 juni 2019 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Liquidatieverliesverrekening

Liquidatieverliesverrekening

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast. Verliezen van de dochtermaatschappij zijn niet verrekenbaar bij de moedermaatschappij. De

lees meer

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Posted by on 27 juni 2019 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. Aanleiding daartoe is jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Deze jurisprudentie heeft al

lees meer

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

Posted by on 27 juni 2019 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de woning als kantoorpand gebruikt zou worden. Volgens de Belastingdienst ging het om de verbouwing van

lees meer

Herstel arbeidsovereenkomst

Posted by on 26 juni 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Herstel arbeidsovereenkomst

Herstel arbeidsovereenkomst

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd. De

lees meer

Herziening omzetbelasting opfokkosten

Posted by on 26 juni 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Herziening omzetbelasting opfokkosten

Herziening omzetbelasting opfokkosten

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Het recht op aftrek ontstaat in het tijdvak waarin de belasting in

lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

Posted by on 20 juni 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 Kamerleden hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De temporisering van de AOW-leeftijd is onderdeel van het onlangs

lees meer

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

Posted by on 19 juni 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dat rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. In eerdere jaren, onder

lees meer

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

Posted by on 19 juni 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend. De voorgenomen verlaging van de

lees meer

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

Posted by on 19 juni 2019 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet adviseren over eerlijke winstbelasting voor multinationals. Op dit moment betalen multinationals met een Nederlands hoofdkantoor vaak

lees meer

Scholingsaftrek wordt subsidie

Posted by on 12 juni 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Scholingsaftrek wordt subsidie

Scholingsaftrek wordt subsidie

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in staat stellen om met een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot

lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans

Posted by on 12 juni 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers sneller een vast

lees meer

Datum einde arbeidscontract

Posted by on 12 juni 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Datum einde arbeidscontract

Datum einde arbeidscontract

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor een andere dag worden aangewezen. Bij opzegging dient de werkgever een opzegtermijn in acht te

lees meer