Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Posted by on 7 december 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een pleegkind geldt als een kind, op voorwaarde dat het wordt opgevoed en onderhouden als een eigen

lees meer

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Posted by on 7 december 2017 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het is niet ongebruikelijk om in een dergelijke overeenkomst een regeling

lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

Posted by on 7 december 2017 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen aan als een erfrechtelijke verkrijging wanneer de erflater tot aan zijn overlijden daarvan

lees meer

Verrekening ingehouden loonheffing

Posted by on 7 december 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verrekening ingehouden loonheffing

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat geldt ook als de werkgever de ingehouden loonheffing niet heeft afgedragen, tenzij sprake

lees meer

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

Posted by on 29 november 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld houdt in, dat er per saldo geen bijtelling bij het

lees meer

Premiepercentages 2018

Posted by on 29 november 2017 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages 2018

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf),

lees meer

Eindejaarstips eigen woning

Posted by on 24 november 2017 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarstips eigen woning

Eindejaarstips eigen woning

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch een aantal procenten hoger dan de

lees meer

Eindejaarstips schenken en erven

Posted by on 24 november 2017 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarstips schenken en erven

Eindejaarstips schenken en erven

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te dragen aan uw kinderen kan de heffing van erfbelasting worden beperkt. Door schenkingen te spreiden in de tijd kunt u optimaal gebruik maken van de

lees meer

Eindejaarstips voor ondernemingen

Posted by on 24 november 2017 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarstips voor ondernemingen

Eindejaarstips voor ondernemingen

Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt tot een bedrag van € 56.192 28% van het investeringsbedrag. Daarboven blijft

lees meer

Eindejaarstips werkgevers

Posted by on 24 november 2017 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarstips werkgevers

Eindejaarstips werkgevers

Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdracht van loonheffingen. Deze WBSO bedraagt in 2018 32% van het loon tot een loonbedrag van € 350.000 en 16% over het meerdere

lees meer

Eindejaarstips omzetbelasting

Posted by on 24 november 2017 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarstips omzetbelasting

Eindejaarstips omzetbelasting

Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2017 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2018 te

lees meer

Eindejaarstips voor de dga

Posted by on 24 november 2017 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarstips voor de dga

Eindejaarstips voor de dga

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft. Voor zover dat nog niet is gedaan, moet u bepalen wat u met het opgebouwde pensioen gaat doen. Er waren drie

lees meer

Eindejaarstips particulieren

Posted by on 24 november 2017 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarstips particulieren

Eindejaarstips particulieren

Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of de inleg voor banksparen aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag in 2017 is maximaal 13,8% van de premiegrondslag. Om de

lees meer

Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

Posted by on 21 november 2017 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter afschaffing van de landbouwregeling in de btw. In de nota wordt het in het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht versoepeld. Door de aanpassing hoeven

lees meer

Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

Posted by on 21 november 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze regeling staat bekend als de wet Hillen of de Hillen-aftrek. De regeling houdt in dat geen bijtelling van

lees meer

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

Posted by on 21 november 2017 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.
Met ingang van 1 januari 2018 hebben verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen van meer dan € 83.415 geen recht op de zorgtoeslag. In

lees meer

Extra kosten kleding en beddengoed

Posted by on 17 november 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Extra kosten kleding en beddengoed

Extra kosten kleding en beddengoed

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten van medische behandeling gaat het om kosten voor extra gezinshulp, op medisch voorschrift gehouden diëten en kosten van extra kleding en

lees meer

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

Posted by on 17 november 2017 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan ten laste van zijn winst toevoegen aan zijn oudedagsreserve. Om aan de oudedagsreserve te mogen toevoegen moet de ondernemer aan het

lees meer

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Posted by on 9 november 2017 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De verhoging op basis van de resterende

lees meer

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

Posted by on 9 november 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de nota van wijziging is een aantal punten uit het regeerakkoord verwerkt. Het gaat om maatregelen die per 1 januari 2018 in werking moeten treden

lees meer