Genietingstijdstip loon

Posted by on 7 november 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Genietingstijdstip loon

Genietingstijdstip loon

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden.

De vraag in een procedure was of de dga van een bv het hem toekomende loon

lees meer

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

Posted by on 7 november 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen reageren op het conceptwetsvoorstel, waarna een definitief

lees meer

AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

Posted by on 7 november 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar en drie maanden zal bedragen. Dat is gelijk aan de AOW-leeftijd in de jaren 2022 tot en met 2024. De

lees meer

Aanslag tijdig vastgesteld

Posted by on 31 oktober 2019 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Aanslag tijdig vastgesteld

Aanslag tijdig vastgesteld

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor het einde van deze termijn.

In verband met verleend uitstel

lees meer

Minimumloon per 1 januari 2020

Posted by on 31 oktober 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Minimumloon per 1 januari 2020

Minimumloon per 1 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers geldt

lees meer

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

Posted by on 31 oktober 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel aannemen dat een verklaring van de werknemer daarop is gericht.

lees meer

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

Posted by on 24 oktober 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Zonder proeftijdbeding is een snelle

lees meer

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

Posted by on 17 oktober 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de drie daaropvolgende

lees meer

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Posted by on 17 oktober 2019 in Agro | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op 11 oktober in de Staatscourant geplaatst. De Srv biedt varkenshouders die willen stoppen een

lees meer

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Posted by on 17 oktober 2019 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening.

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst geen verzuimboete op mag leggen als een

lees meer

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Posted by on 14 oktober 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer niet verwerkt, ter bescherming van diens privacy. Het btw-identificatienummer

lees meer

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Posted by on 10 oktober 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven. Deze regeling geldt uitsluitend voor ingekomen

lees meer

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

Posted by on 10 oktober 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven.

Omdat de Wet IB 2001 bepaalt dat de farmaceutische hulpmiddelen moeten zijn

lees meer

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Posted by on 10 oktober 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen

lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Posted by on 10 oktober 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen. Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober reageren

lees meer

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

Posted by on 3 oktober 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De Tweede Kamer had gevraagd op welke wijze

lees meer

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Posted by on 3 oktober 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek. Een daartoe strekkend voorstel van de minister van Sociale Zaken en

lees meer

Kamervragen nieuwe KOR

Posted by on 26 september 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen nieuwe KOR

Kamervragen nieuwe KOR

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze omzetgrens blijven in een kalenderjaar zijn vrijgesteld van omzetbelasting en de

lees meer

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Posted by on 26 september 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor niet-economische activiteiten gebruikt, kan worden herzien als de onderlinge

lees meer

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Posted by on 26 september 2019 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten minste deels in het gelijk worden gesteld. De rechtsbijstand moet verleend

lees meer