Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Posted by on 25 februari 2021 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000

lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte

Posted by on 25 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Opzegverbod tijdens ziekte

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een

lees meer

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Posted by on 25 februari 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage tarief van 9% van toepassing is. Elektronische diensten

lees meer

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Posted by on 18 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat de werknemer alsnog meewerkt aan zijn

lees meer

Kamervragen lage korting betaling ineens

Posted by on 18 februari 2021 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen lage korting betaling ineens

Kamervragen lage korting betaling ineens

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen beantwoord. De betalingskorting geldt bij betaling ineens van een voorlopige aanslag die betrekking heeft op het jaar waarin de

lees meer

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Posted by on 18 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit arrest is de bedoeling van partijen niet van belang

lees meer

Navordering ter correctie giftenaftrek

Posted by on 11 februari 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Navordering ter correctie giftenaftrek

Navordering ter correctie giftenaftrek

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de Belastingdienst beschikken over een nieuw feit. Dat is een

lees meer

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Posted by on 11 februari 2021 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het pensioenakkoord bevat afspraken over duurzame inzetbaarheid. Die

lees meer

Drempelvrijstelling RVU

Posted by on 11 februari 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Drempelvrijstelling RVU

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling

lees meer

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Posted by on 4 februari 2021 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren, bijvoorbeeld

lees meer

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Posted by on 4 februari 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor de belastingplichtige op wiens adres in een

lees meer

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Posted by on 4 februari 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot overdracht van een lichamelijke zaak waardoor de wederpartij feitelijk als eigenaar over die zaak kan

lees meer

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Posted by on 4 februari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

Studiekostenbeding arbeidsovereenkomst

In een procedure over de verschuldigdheid van door de werkgever betaalde studiekosten nam de kantonrechter het arrest Muller/Van Opzeeland over het terugvorderen van loonkosten van de Hoge Raad als uitgangspunt. In dit arrest is de Hoge Raad ingegaan

lees meer

Vooruitbetaalde rente eigen woning

Posted by on 4 februari 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Vooruitbetaalde rente eigen woning

Vooruitbetaalde rente eigen woning

De betaalde rente over de eigenwoningschuld behoort tot de aftrekbare kosten van de eigen woning. Deze rente is aftrekbaar op het tijdstip waarop de rente is betaald, verrekend, ter beschikking gesteld of rentedragend geworden. Aan de vraag naar het

lees meer

Invoering btw-richtlijn e-commerce

Posted by on 28 januari 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Invoering btw-richtlijn e-commerce

Invoering btw-richtlijn e-commerce

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel, anders dan eerder is bericht, per 1 juli 2021 kan worden uitgevoerd. Om nadelige gevolgen van een latere

lees meer

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Posted by on 21 januari 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een week eerder door de Eerste Kamer aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd

lees meer

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Posted by on 21 januari 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is ontstaan, komt het aan op de betekenis die partijen aan elkaars gedragingen en verklaringen hebben toegekend en de betekenis die zij in de gegeven

lees meer

Aanhorigheden bij woning

Posted by on 21 januari 2021 in Overdrachtsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aanhorigheden bij woning

Aanhorigheden bij woning

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief voor de verkrijging van woningen en aanhorigheden die tot een woning behoren of gaan behoren bedroeg tot en met 2020 2%. Voor andere

lees meer

Auto als verplicht privévermogen

Posted by on 21 januari 2021 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Auto als verplicht privévermogen

Auto als verplicht privévermogen

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het ondernemingsvermogen of tot het privévermogen te rekenen. De keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Van

lees meer

Pilot webmodule DBA gestart

Posted by on 14 januari 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Pilot webmodule DBA gestart

Pilot webmodule DBA gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat deze in een

lees meer