Home » Inkomstenbelasting » Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016
Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Jaaropgaven: Werkgevers/uitkeringsinstanties
-Betaalde premies voor lijfrenten, en indien premie betaald,de waardeopbouw van pensioenrechten bij de werkgever(zogenaamde factor A) over  2015 (in 2016 ontvangen van pensioenfonds/verzekeraar)
WOZ waarde 2016 van de woning (waarde peildatum 1-1-2015)
Hypotheek overzicht: bij verhoging hypotheek of verhuizing afrekening notaris / taxatiekosten / afsluitkosten, alsmede besteding van middelen o.a. verbouwingskosten
-Beschikking Zorgtoeslag 2016 en overige nota’s ziektekosten
-Eventuele kosten van studie of opleiding voor een beroep voor uzelf ( niet voor uw kinderen)
-Eventueel gedane giften
Saldo banken 1 januari en 31 december 2016 (zowel bezittingen als schulden) overzichten effecten, waarde en dividenden
-(Verhuurd) onroerend goed: de WOZ-waarde 2016 en bruto huuropbrengst 2016
-Voorlopige teruggaaf of betaalde belastingen 2016

Deel dit bericht op: