Box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de jaarwisseling te betalen kan een hogere belastingheffing in box 3 worden voorkomen. Wie verwacht dat hij belasting moet (bij)betalen kan de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag of een aangifte indienen en de aanslag voor de peildatum betalen. Is het verzoek uiterlijk acht weken voor het einde van het jaar gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag toch rekening gehouden worden met het nog niet betaalde bedrag als schuld.

Tip! Er gelden diverse vrijstellingen in box 3, bijvoorbeeld voor groene beleggingen. Het kan aantrekkelijk zijn om belast vermogen (tijdelijk) om te zetten in vrijgesteld vermogen. U profiteert dan ook van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen.

Wijzigingen box 3
De belastingheffing in box 3 wijzigt per 1 januari 2017. Voor belaste vermogens van € 100.000 tot € 1.000.000 gaat een fictief rendement van 4,7% gelden. Boven € 1.000.000 wordt het fictieve rendement zelfs 5,5%. In die gevallen loont het de moeite om op zoek te gaan naar alternatieven. Dat kan de eigen bv zijn, maar er zijn ook andere opties.

Tip! Is uw vermogen in box 3 hoger dan € 100.000 en is het rendement laag, dan kan het voordeliger zijn om te beleggen via de eigen bv.

Deel dit bericht op: