Overstap werkkostenregeling uitgesteld tot 1 januari 2015

Posted on 30 mei 2014

Overstap werkkostenregeling uitgesteld tot 1 januari 2015

Ondernemers krijgen een jaar langer de tijd om te kiezen voor de werkkostenregeling, namelijk tot 1 januari 2015. Staatssecretaris Weekers wil ze meer voorbereidingstijd geven, omdat de werkkostenregeling hoogstwaarschijnlijk wordt aangepast.

Werkkostenregeling nu per 1 januari 2015

De werkkostenregeling bestaat sinds 2011. Werkgevers mochten tot 1 januari 2014 zelf kiezen wanneer ze hem zouden toepassen. Na die datum zou de regeling verplicht zijn.

Dat is nu 1 januari 2015 geworden, zo heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten. Hij wil werkgevers en loonadministrateurs ‘helderheid bieden’ en ‘voldoende voorbereidingstijd’ op eventuele wijzigingen van de regeling.

Momenteel wordt namelijk gekeken of de werkkostenregeling vereenvoudigd kan worden en aantrekkelijker gemaakt voor het Mkb. Dat is ook wel nodig, want uit cijfers blijkt dat er maar weinig animo voor is: slechts 20% van de werkgevers past de regeling toe.

Veranderingen waar aan gedacht wordt

  • Belastingvrij verstrekken van werkmiddelen eenvoudiger maken met minder bijbehorende administratieve lasten. Dat zou kunnen door in de wet beter aan te sluiten bij wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen.
  • Werkplekcriterium vervangen door een algemenere toets, zoals het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt in dat wanneer een werkmiddel (zoals tablet of notebook) voor het werk noodzakelijk is, de werkgever bij het loon geen rekening hoeft te houden met een eventueel privévoordeel.
  • Oplossen van administratieve knelpunten van het Mkb. Bijvoorbeeld: veel ondernemers doen per kwartaal btw-aangifte, terwijl de loonafdracht en de bijbehorende afdrachtberekening maandelijks moet worden gedaan.

Auteur: Martin Krüger
Bron: www.dezaak.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over de werkkostenregeling?  Neem u dan contact met ons. 

Deel dit bericht op: